Short info in English...English
"....neziskový a dobrovolný směnný systém vytvořený k využití a rozvíjení možností a dovedností místních obyvatel a zejména ke zvýšení objemu místního obchodování...."

"....nový trh pro zboží a služby...."

"....forma místního sociálního zajištění na principu alternativního peněžního systému...."I těmito větami lze definovat LETS.
...>>

  Conference: Complementary Currencies in Europe